Shape Acoustic

Om Akustikmålinger

Udført af civilingeniører i akustik

Efterklangsmåling

Hvad er det?

En efterklangsmåling er en måling af efterklangstiden i et rum. Denne tid fortæller, hvor længe det tager for en lyd at dø ud. Helt nøjagtig er det den tid, det tager for en impuls at falde 60 dB. 

En for høj efterklangstid kan hæve det generelle støjniveau i rummet og forringer taleforståelsen, særligt med mange mennesker eller andre lydkilder i rummet.

Typiske eksempler på steder, hvor efterklang er et problem:

  • Restauranter, caféer, kantiner, skoler og institutioner – Her er problemet typisk mange talende mennesker, ingen gulvtæpper, hårde overflader og store rum.
  • Hjemmebiografer, lydstudier, øvelokaler og koncerthaller – Her ønskes klar lyd, hvilket en høj efterklangstid modarbejder.
  • Åbne kontorer, maskin- og produktionshaller – koncentrationsarbjde på kontoeret kan let blive forstyret af kollegaer, kaffe- og kopimaskiner. Larm fra værktøj og store produktionsmaksiner bliver ekstra generende og skadende.

Hvad får du?

Vi udfører en vejledende efterklangsmåling i henhold til ISO 3382 i det ønskede lokale. Derudover rådgiver vi dig i, hvordan du kan forbedre rummets efterklang.

Efterklangsmålingen: Du får en målerapport med en beskrivelse af målingen, samt data på rummet. I rapporten får du efterklangstider i forskellige frekvensområder (1/3 oktav-bånd eller oktav-bånd).

Rådgivning: Vi udregner den passende mængde absorptionsmateriale samt forklarer, hvilke produkter og placering er bedst egnet til dit rum.

 

 

Luftlydisolationsmåling

Hvad er det?

En luftlydisoleringsmåling beskriver, hvor nemt lyd trænger fra et rum til et andet.

Byggereglementet stiller krav hertil og derfor er denne type måling mest relevant for nybyggeri og renovation.

Hvad får du?

Vi udfører en vejledende luftlydisoleringsmåling i henhold til ISO 140. Målingen kan udføres i rum, som ligger horisontalt eller vertikalt i forhold til hinanden.

Luftlydisoleringsmålingen: Du får en målerapport med en beskrivelse af målingen, samt data på rummene. I rapporten får du sound reduction index i forskellige frekvensområder (1/3 oktav-bånd).

 Eksempel på antal målinger:

  • En måling: Fra et rum til et andet.
  • To målinger: Fra et rum til to rum ELLER fra to rum til et rum ELLER to målinger fra et rum til et andet (altså fire rum i alt).